compostos organoestanosos e fenóis (pentaclorofenol e tetraclorofenol)